A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata. ISSN: 2064-0919
15. szám
9. évfolyam
2021 július
15
Bejegyzés

Közművek elektronikusan

Bár távolinak tűnik a dátum, de legkésőbb 2016 év végéig a közművek üzemeltetőinek az üzemeltetett közmű teljes nyomvonalát és egyéb adatait digitális formában kell az állam felé szolgáltatniuk. A rendelet minden üzemeltetőre vonatkozik, nem csak a nagy közműszolgáltatókra, hanem a csak pár tíz vagy száz méter ipartelepi vezetékszakasz üzemeltetését végző cégekre is. Ez érintheti azokat az útépítésben tevékeny cégeket, amelyek külszíni bányákat, keverőtelepeket üzemeltetnek és az itt található közművek – pl. áram, csatorna üzemeltetését is maguk végzik.

Mit is jelent az egységes elektronikus közműnyilvántartás? A röviden csak e-közműnek nevezett  elektronikus közműnyilvántartás egy elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely a közművezetékeket üzemeltetők nyilvántartásaira építve, internetes felületen a közművezetékek adatainak hozzáférését biztosítja a felhasználók számára. Az e-közmű adatszolgáltatói az egyes közüzemi üzemeltetők, míg a felhasználók a lakosság, a tervezők, a közigazgatási szervek, a bíróság, a gazdálkodó szervezetek, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek. A digitális nyomvonal állományok az e-közműben elérhetők azok számára, akik rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval.

Az e-közmű feladata információ szolgáltatása egyrészt helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről, másrészt a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok elérhetőségéről, harmadrészt tájékoztatási szinten az állami adóhatóság részére, adóbevallást követő utólagos ellenőrzési tevékenységéhez.

Az elektronikus közműnyilvántartást a Kormány 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelete szabályozza. Az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezett a közművezeték elhelyezkedése tekintetében a közművezetékek üzemeltetője, amelynél az e-közmű által szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelős annak naprakész nyilvántartásáért (közművezeték üzemeltetője). Az e-közmű adatszolgáltatók regisztráció útján kötelesek csatlakozni az e-közműre. A regisztrációt a rendelet 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével kell elindítani e rendelet hatálybalépésétől (2013. nov. 1.) számított 15 napon belül, új közművezeték üzemeltető esetében az üzemeltetés megkezdésétől számított 15 napon belül. A regisztrációt az e-közműt üzemeltető szervezet végzi.

Az e-közmű által szolgáltatott adat, a közművezeték

a) nyomvonala,

b) elhelyezkedésének módja,

c) a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója,

d) szakági típusa,

e) által szállított közeg, valamint a szállítás módja.

A közművezeték üzemeltetője a rendelet 2. és 3. mellékletének megfelelően úgynevezett WMS és WFS szolgáltatásként szolgáltatja az adatokat az állam felé. A rendeletben foglalt WMS, WFS szolgáltatáshoz térképszerverre vagy asztali térinformatikai szoftverre van szükség. Emellett az adatokat naprakészen szükséges tartani. A fentiek teljesítése nehézséget okozhat a kötelezetteknek, mivel az adatszolgáltatáshoz szükséges térképszerver, szakember nem áll rendelkezésre, főleg abban az esetben, ha csak pár száz méternyi vezetékszakasz üzemeltetéséről és nyilvántartásáról van szó.

A közművezeték üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó nyilvántartásában meglévő, EOV-ban vezetett digitális adatokat az e-közmű részére a rendeletnek megfelelően 2014. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni és a nyilvántartásában digitálisan meg nem lévő adatokat digitálisan az e-közmű részére a rendeletnek megfelelően 2017. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.

Egy példa az E-közmű bevezetésére egy Kelet-Magyarországon lévő Ipari Park területén

Egy Kelet-Magyarországon működő multinacionális vállalat 2014. végén kezdte meg a vállalat által üzemeltetett villamos közmű nyomvonal e-közmű felé történő adatszolgáltatásának kialakítását. Megtörtént a digitális közmű nyomvonal állományok átalakítása az e-közmű rendeletnek megfelelő módon majd az e-közmű felé nemcsak a nyomvonal adatok, hanem a vezeték szakaszokhoz kapcsolt leíró adatok és metaadatok is feltüntetésre kerültek. Az adatok egy ingyenesen elérhető nyílt forráskódú geoadatbázisba kerültek betöltésre, majd egy szintén nyílt forráskódú térképszerver segítségével kerültek publikálásra az e-közmű felé. A teljes folyamat az ajánlatkéréstől a bevezetésig mindössze két hónapig tartott. Mivel nyílt forráskódú szoftverek kerültek felhasználásra, ezért a költségeket sikerült a minimális szinten tartani.

Elérhetőségek:

www.datakart.hu

E-mail: szabady@datakart.hu


Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük