Pdf: Hideg remix eljárások hazai alkalmazása a külföldi gyakorlat tükrében

A diplomamunka összefoglalója

A XXI. században ez erősödő környezettudatos szemléletmódnak köszönhetően a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás és az anyagok újrahasznosítása az útépítés területén is egyre nagyobb teret hódít. Jelen diplomamunka keretén belül az egyik legjelentősebb felújítási eljárás, a helyszíni hideg remix technológia kerül bemutatásra.
A célkitűzések megfogalmazása, valamint az újrahasznosítási eljárások technológiai és történeti fejlődésének áttekintését követően ismertetésre kerülnek a különböző útfelújítási lehetőségek, úgymint a keverőtelepi, a helyszíni és a mobil technológiák.
Ezt követően a helyszíni hideg remix eljárás változatainak, a hidraulikus, a bitumenes és a vegyes kötőanyagú technológiák bemutatására kerül sor. A különbözőtechnológiai változatok közötti döntés előkészítése során elvégzendő vizsgálatok áttekintése után a hideg remix eljárás során alkalmazandó gépláncok ismertetése következik.
A hazai szabályozási környezet bemutatását követően ismertetésre kerülnek a magyar és német gyakorlat sajátosságai, valamint az aktuális külföldi technológiai újítások. Végül a hazai gyakorlat értékelésére és annak módosítására való javaslattételre kerül sor.

Balázs Júlia diplomamunkája az alábbi linkre kattintva érhető el:
Hideg remix eljárások hazai alkalmazása a külföldi gyakorlat tükrében