A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata. ISSN: 2064-0919
15. szám
9. évfolyam
2021 július
15
Bejegyzés

Könyvajánló: Az Útügyi Világszövetség (PIARC) Vagyongazdálkodási Kézikönyve az Interneten

Asset Management Manual
https://road-asset.piarc.org/en

A közúti infrastruktúra vagyon az országok többségében a közszféra legértékesebb tulajdona, és támogatja a nemzetgazdaság működését. A 21. századi üzleti és politikai elvárások számára a hagyományos menedzsment módszerek már nem elegendők. A vagyongazdálkodás egy elméletileg jól megalapozott szakmai gyakorlat, melyet számos országban sikeresen megvalósítottak. A közutakkal és más vagyonelemekkel való gazdálkodás megfelel az állampolgárok és a gazdasági élet igényeinek a nagyobb átláthatóság és elszámoltathatóság tekintetében, valamint hatékonyabb forrás felhasználást tesz lehetővé, és elősegíti az úthasználói elvárások kielégítését a fenntarthatóbb megoldások alkalmazásával együtt. Nyilvánvaló, hogy minden közútkezelő szervezet gazdálkodik a vagyonával, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy olyan vagyongazdálkodási rendszert működtetnek, mely biztosítja az utazó közönség és más igénytámasztók számára az elvárt szolgáltatásokat és eredményeket.

https://road-asset.piarc.org/en

Az Útügyi Világszövetség (PIARC) által létrehozott Kézikönyv útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy miként lehet a vagyongazdálkodási alapelvek felhasználásával támogatni egy hatékonyabb megközelítést a közúti infrastruktúra vagyonelemek fenntartását illetően, melyek a közútkezelő legértékesebb vagyonelemei, valamint, hogy miként lehet kialakítani és folyamatosan fejleszteni egy közúti infrastruktúra vagyongazdálkodási rendszert.

A kézikönyv forrása számos ország vagyongazdálkodási rendszerének anyagaiból tevődik össze, hivatkozva a felhasznált dokumentumokra és webhelyekre. A kézikönyv esettanulmányokat is bemutat a sikeres gyakorlat megismertetésére, a vagyongazdálkodási rendszerek bevezetése során gyűjtött tapasztalatok összegzésével. Az egyes közútkezelők különböző szinteken működtetik vagyongazdálkodási rendszerüket, ezért a kézikönyv a nemzeti és a helyi közútkezelőknek, azok vezetőinek és döntéshozóinak, valamint gyakorlati szakembereinek egyaránt szól, függetlenül attól, hogy milyen fejlettségi szinten áll a vagyongazdálkodásuk megszervezése. A kézikönyvben foglaltak célja nem egy már kialakított és sikeresen működő rendszer átalakítása, sokkal inkább egy egységes megalapozás biztosítása a vagyongazdálkodási rendszerek kialakításához, és az ilyen rendszerek működtetésével elérhető előnyök kiaknázásához.

A bemutatott vagyongazdálkodási keretrendszer a rövid és hosszú távú állapotokkal, a teljesítmény teljes élettartam alatti menedzselésével, a kellő időben megvalósuló megőrző tevékenységekkel, valamint a kockázatok számbavételével és menedzselésével foglalkozik. Támogatja emellett a forrásigény jobb kommunikálását a döntéshozók felé, segítve annak megértését, hogy a közúti infrastruktúra vagyon, a nemzeti és helyi úthálózat milyen mértékben segíti elő a gazdasági növekedést. Az anyag vezérfonala a fenntartási döntések meghozatalának továbbfejlesztése a progresszív módon növekvő vagyongazdálkodási fejlettségi szintek által.

További PIARC Kézikönyvek az Interneten: PIARC
Intelligens Közlekedési Rendszerek Kézikönyv
Közúti Biztonság Kézikönyv
Közúti Alagutak Kézikönyv


Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük