A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata. ISSN: 2064-0919
15. szám
9. évfolyam
2021 július
15
Cikkek 'B&C' kulcsszóval

Sűrűségkorrekció alkalmazása dinamikus ejtősúlyos berendezéseknél

Az új dinamikus tömörségmérési módszer alkalmazásáról, elemzéséről több tudományos munka és tanulmány készült. Szükségesnek láttuk annak elemzését, hogy a különböző sűrűségű anyagok illetve a víztartalom, a réteg tömörsége milyen hatással van a mért dinamikus tömörségi és teherbírási eredményekre. Az elemzés különösen fontos a szélsőséges sűrűségű anyagok, a kohósalak, salakkő és pernye esetében, melyek másodlagos nyersanyagok és alkalmazásra kell kerüljenek, ugyanakkor minősítésük (mérésük) nem megoldott. Ezek az anyagok közismerten nehezen, vagy egyáltalán nem minősíthetők a hagyományos tömörségmérési módszerekkel, különösen nem az izotópos tömörségmérési eljárással.
Kimutattuk, hogy dinamikus modulus meghatározásánál a sűrűség, víztartalom és tömörségi fok pontos ismerete nélkül nem lehet minősítő eredményt adni. Ha a dinamikus teherbírást pontosan kívánjuk meghatározni, akkor korrekciók szükségesek. Megállapításunk adaptálható valamennyi dinamikus mérőeszközre (KUAB, Dynatest, BP-LFWD). A korrekció alkalmazása jelentős lépés lehet az összefüggések meghatározásában. A tanulmány azt igazolta, hogy valóban elegendő egy teherbírási és egy tömörségi fok határérték megszabása a szabványokban, tenderekben.

Bejegyzések 'B&C' kulcsszóval

CWA15846 Dinamikus tömörségi-fok elmélete és módosításának háttere

Bevezető, előzmények A dinamikus tömörségmérés egy új fogalom, a tömörségi fok mérése alakváltozás mérésével és nem sűrűségarány meghatározással történik. A már közel tíz éves mérési adatok és tapasztalatok alapján a módszer véglegesítése lehetségessé vált. Pontosabb, gyorsabb, olcsóbb, mint a korábbi módszerek. Környezetbarát, az Unióban kiváltani tervezett izotópos mérés utódja lehet. Az új elmélet térfogat-elemzésen alapul, […]