A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata. ISSN: 2064-0919
15. szám
9. évfolyam
2021 július
15
Cikkek 'Hidak és műtárgyak' témakörben

Magyarországi hídadatbázis alkalmazhatósága meglévő közúti hidak földrengésvizsgálatához

és

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a földrengési határállapot mértékadó lehet hídjaink jelentős részénél. Meglévő hídjaink szeizmikus viselkedése nem ismert, meghatározásához szükséges a hidak szerkezetének pontos leírása. A meglévő közúti hídadatbázis alacsony ismereti szintet biztosít, azonban elegendő a hidak tipizálásához, mely alapján paraméteres vizsgálattal meghatározhatóak az egyes szerkezeti típusok kritikus kialakításai, elemei. A vizsgálatok pontosításához az adatbázis bővítésére van szükség, melynek rendszerét kidolgoztuk és bemutatjuk. A cikkben a hidak osztályba sorolása, valamint a sűrűbordás típushidak közelítő, teljes hídállományra kiterjedő szeizmikus kiértékelése is bemutatásra kerül.

Törvénytisztelő tervezés vagy műszaki racionalitás? – avagy hídtervezés és a 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet

Pdf: Törvénytisztelő tervezés vagy műszaki racionalitás? – avagy hídtervezés és a 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet Elöljáróban Nem lehet törvényes a műszaki racionalitás? A címben szereplő utalás talán nem túlzás, ha bátorkodunk részleteiben is elemezni az alcímben megadott [147/2010], hidászok számára oly fontos rendeletet. Ez a dilemma indított jelen tanulmány összeállítására. A jogszabály megjelenése a meglepetés […]

Hidak állékonyságának biztosítása szeizmikus terhekre – esettanulmányok

, , , , és

Az Eurocode bevezetésével hídszerkezeteink földrengésre való méretezése kötelezővé vált. A tervezői és kutatási tapasztalataink azt mutatják, hogy hazai hídjaink jelentős részénél a földrengési terhek mértékadók. Cikkünkben három esettanulmány bemutatásán keresztül olyan módszereket illusztrálunk, melyekkel hídjaink szeizmikus hatásokkal szembeni állékonysága igazolható. Egy mintapéldán keresztül megmutatjuk, hogy pontosított, fejlett numerikus analízis alkalmazásával milyen mértékű csökkentés érhető el a figyelembe veendő igénybevételekben. További két példa – egy új szerkezet tervezése és egy meglévő szerkezet megerősítése – kapcsán pedig összehasonlítjuk a hagyományos és innovatív – szeizmikus szigetelésen alapuló – megerősítési módszereket. A példák alátámasztják, hogy a hazai, moderált szeizmicitású környezetben is van létjogosultsága a csillapítók alkalmazásának.

Bejegyzések 'Hidak és műtárgyak' témakörben

A 10. Utak, Vasutak és Repülőterek Teherbírásával foglalkozó Nemzetközi Konferencia (Athén, 2017. június 28-30.)

1. A Konferencia néhány jellemzője A 10. Utak, Vasutak és Repülőterek Teherbírásával foglalkozó Nemzetközi Konferenciát (BCRRA, International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields) 2017. június 28-30-án Athénben rendezték, ahol a cikk szerzője is, előadással, részt vett. Ez a BCRRA 2017 annak a már 35 évvel ezelőtt indult, általában 4 évenkénti konferenciasorozatnak […]

Április

Vitairat: Az együttműködő összekapcsolt közlekedési rendszerek (C-ITS) biztonságos jövőképének nemzeti megalkotása Discussion Paper: Towards a national vision for a secure, connected future through Cooperative Connected Transport Systems (C-ITS) Szerző(k): Transport Certification Australia Ltd Terjedelem: 51 oldal Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) enable real-time wireless communication between vehicles, roadside infrastructure, mobile devices and back-office systems. They […]

Január

Aszfalt keverékek teljesítmény alapú előírásai. Az útügyi gyakorlat összefoglalása Performance Specifications for Asphalt Mixtures. A Synthesis of Highway Practice Szerző(k): L. M. McCarthy, J. Callans, R. Quigley, S. V. Scott Villanova University, Hill International, Inc., USA Terjedelem: 306 oldal Asphalt mixtures are typically designed within a given gradation band to meet a set of volumetric […]

December

Átalakuló technológiák a közlekedésben Transformational Technologies in Transportation Szerző(k): A. Mohaddes, P. Sweatman CAVita USA Terjedelem: 86 oldal This technical memorandum provides the review and findings of state of the activities conducted by CAVita relative to the transformational technologies identified by TRB. Connected–automated vehicles (CAVs) are a potential national ground transportation solution with high market, […]

Beszélgetés sorozat: Dr. Szakos Pál és Molnár László Aurél – III. rész

, és

A napokban megjelent „A magyar gyorsforgalmi úthálózat első 50 éve c. kiadvány” http://magyarepitok.hu/iparagi-hirek/2016/11/bemutattak-a-gyorsforgalmi-utjaink-fel-evszazadarol-irodott-konyvet szerkesztésében a két beszélgetőtárs is részt vett. Emellett a 150 éves a magyar aszfalt kiadványon is dolgoznak. A munkában mindkét kiadvány esetében jelentős számú hazai közúti szakember vesz részt. Óriási feladatnak tartják, de örömmel csinálják, hatalmas az összegyűjtött anyag mennyiség, ráadásul a […]

Június

Közlekedési szakszótár Transportation Dictionary Szerző(k): US Department of Transportation, USA Terjedelem: web document The U.S. Department of Transportation’s Office of the Assistant Secretary for Research and Technology has released in March 2016 an online dictionary that presents over 9,000 terms and acronyms related to transportation. The terms and acronyms were obtained from various transportation publications […]

Beszélgetés sorozat: Dr. habil Gáspár László és Karoliny Márton – III. rész : Az első hazai gyorsforgalmi úttól 1980-ig

, és

Az öt részes beszélgetéssorozat III. részében a két, már jól ismert beszélgetőtárs – Dr. Gáspár László és Karoliny Márton – folytatja a hazai közúthálózat történetének áttekintését, amelyet már az első saját szakmai tapasztalatokkal is kiegészítenek. Az érintett időszakban a motorizáció rohamos növekedésével és ennek következményeivel kellett a hazai közúti szakembereknek szembenézniük. Ilyen következmény volt a […]

Beszélgetés sorozat: Dr. habil Gáspár László és Karoliny Márton – II. rész – Az 1940-es évektől az első gyorsforgalmi útig

, és

Ahogy ígértük, folytatjuk a beszélgetést. Az ötvenes évek anekdotakincseiből közösen szemezgetett tovább Gáspár László és Karoliny Márton és az időben tovább haladva már egyre több személyes élménnyel is ki tudják egészíteni a szakmatörténeti visszatekintést. A beszélgetés során kitérnek az építőmérnök fogalom kialakulására, a hazai közútfejlesztések kapcsán mesélnek az államosításokról, a nagyvállalatok és az intézetek megalakulásáról, a […]

Május

Gyorsított hídépítési módszerek használati lehetősége a hidak rehabilitációjában Synthesis on the Use of Accelerated Bridge Construction Approaches for Bridge Rehabilitation Szerző(k): Phares, B., Cronin, M. Iowa State University, USA Terjedelem: 74 oldal Accelerated bridge construction (ABC) has received significant research attention in recent years. For the most part, these research endeavors have focused on means […]

November

A nedvesség károsító hatása meleg aszfalt keverékekre Moisture Damage to Hot-Mix Asphalt Mixtures Szerző(k): Synopsis of a Workshop Transportation Research Board, USA Terjedelem: 66 oldal Asphalt concrete moisture damage is a widespread problem with distress mechanisms capable of stemming from multiple sources including materials selected, stockpile moisture contents, plant production, construction, and sustained elevated moisture […]