A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata. ISSN
11. szám
11
Szerző oldala

Szendefy János

Okl. építőmérnök, PhD, egyetemi adjunktus BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék